Opracowanie – Mateusz Jaroński
Video – Grzegorz Lasota